fuckyou
5 thứ này giữ cho tới già, tỏi, nhét áo quan, hoả cùng. Hihiii.

5 thứ này giữ cho tới già, tỏi, nhét áo quan, hoả cùng. Hihiii.

posted 1 week ago with 2 notes
Đêm hôm =))))))))))))))))))))))))))))

Đêm hôm =))))))))))))))))))))))))))))

posted 1 week ago
Lấy sức mai còn đi cày. Haizzzz (at cà phê cá khô)

Lấy sức mai còn đi cày. Haizzzz (at cà phê cá khô)

posted 2 weeks ago with 2 notes
Zìa hô miiiiii

Zìa hô miiiiii

posted 2 weeks ago with 2 notes
Pằng pằng

Pằng pằng

posted 2 weeks ago with 1 note
godtechturninheads:

are you kidding me 

godtechturninheads:

are you kidding me 

at Arctic tern cà phê

at Arctic tern cà phê

posted 2 weeks ago with 5 notes

studiojennyjones:

definite intent of contrast

bị đâm đau hết cả mắt

arkiiv:

peter zumthor

hortus conclusus

posted 3 weeks ago with 1,384 notes
via sayonara-babyy source: arkiiv