fuckyou
calimarikid:

Pink Floyd
Floyd Montage
1967-1994

calimarikid:

Pink Floyd

Floyd Montage

1967-1994

theplanetofsound:

Syd Barrett

Wetherby Mansions, Earls Court, London, 1969.
Photos by Mick Rock

huwp0ts:

Pink Floyd, Ummagumma

huwp0ts:

Pink Floyd, Ummagumma

posted 1 day ago with 1,909 notes
via sayonara-babyy source: huwp0ts
Vui rồi, ấm cái bụng

Vui rồi, ấm cái bụng

posted 5 days ago with 2 notes
posted 6 days ago with 2 notes

actuallygrimes:

this is the best thing ive ever seen

5 thứ này giữ cho tới già, tỏi, nhét áo quan, hoả cùng. Hihiii.

5 thứ này giữ cho tới già, tỏi, nhét áo quan, hoả cùng. Hihiii.

posted 2 weeks ago with 2 notes
Đêm hôm =))))))))))))))))))))))))))))

Đêm hôm =))))))))))))))))))))))))))))

posted 3 weeks ago
Lấy sức mai còn đi cày. Haizzzz (at cà phê cá khô)

Lấy sức mai còn đi cày. Haizzzz (at cà phê cá khô)

posted 4 weeks ago with 2 notes
Zìa hô miiiiii

Zìa hô miiiiii

posted 4 weeks ago with 2 notes