fuckyou
4gifs:

1 wow please

4gifs:

1 wow please

posted 12 hours ago with 38,360 notes
via biai source: 4GIFs.com
Tuyền vào siêu thị để mua thứ quan trọng nhất mà lúc nào cũng quên xong về lại ôm đầu. Đãng trí quá, mắt mũi cứ hoắng lên, giỏ cuối cùng lại vẫn là mấy thứ vớ vẩn dự trữ và lũ chip chip khủng long khổng lồ. Hầy!!!!!!

Tuyền vào siêu thị để mua thứ quan trọng nhất mà lúc nào cũng quên xong về lại ôm đầu. Đãng trí quá, mắt mũi cứ hoắng lên, giỏ cuối cùng lại vẫn là mấy thứ vớ vẩn dự trữ và lũ chip chip khủng long khổng lồ. Hầy!!!!!!

posted 2 days ago with 3 notes
Ầy dà, tuổi trỏe rồi lại qua nhanh thôi. Ngày ngày đuổi bắt tiền mà vẫn cứ nghèo mãi. Ko tiền chả làm đc gì. Thế đấy =))))))))))))))

Ầy dà, tuổi trỏe rồi lại qua nhanh thôi. Ngày ngày đuổi bắt tiền mà vẫn cứ nghèo mãi. Ko tiền chả làm đc gì. Thế đấy =))))))))))))))

posted 4 days ago with 5 notes

citizenblue:

trekkiee:

mcroosa:

Mommy teaching babby easier water drinking way because drinking water is hard experience u get it in your nose. Jesus how she puts her paw on his head in the second one. Such concern and love.

THIS IS THE CUTEST THING I HAVE EVER FUCKING SEEN FROM CATS EVER

ohfuck

spiritual-realm:

omg look at these fluffy fucking cows

danlophotography:

Angkor Sunset | Siem Reap, Cambodia

danlophotography:

Angkor Sunset | Siem Reap, Cambodia

thekhooll:

Fly Art

An homage to the finer things in life: Art and Hip Hop.

Check out this tumblr!

posted 1 week ago with 1,257 notes
via thekhooll source: archatlas
dezeen:

Linked Hybrid by Steven Holl Architects

dezeen:

Linked Hybrid by Steven Holl Architects

posted 1 week ago with 356 notes
via dezeen
-_-

-_-

posted 2 weeks ago with 1 note